ഞാനെന്തേ ഇങ്ങനെ

ഞാനെന്തേ ഇങ്ങനെ

Spread the love

ഞാനെന്തേ ഇങ്ങനെ

ഞാനെന്തേ ഇങ്ങനെ

”’ എനിക്ക് എല്ലാവരുമുണ്ട്‌ പക്ഷെ ഞാന്‍ അനാധനാണ്
എനിക്ക് സമ്പതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാന്‍ ദരിദ്രനാണ്
എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാന്‍ രോഗിയാണ്
എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാന്‍ അന്ദനാണ്
എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാന്‍ നിരക്ഷരനാണ് ”’

കാരണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്‍റെ മോഹങ്ങള്‍ സമുദ്രത്തിലെ തിരകള്‍ പോലെ, അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. സാധിക്കാത്ത മോഹങ്ങള്‍ ഉള്ളിലൊതുക്കി നടക്കുന്ന ഞാനെങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രിപ്തിപ്പെടും.

”” എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാന്‍ ജഡത്തിനു സമം, എന്തെന്നാല്‍ എന്‍റെ മനസ് എന്നിലില്ല അത് ലോകത്തിനു പുറകെ ആര്‍ത്തിപൂണ്ട് പരക്കം പായുന്നു ”


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments