നിറമറ്റ സ്വപ്നം

നിറമറ്റ സ്വപ്നം

Spread the love

നിറമറ്റ സ്വപ്നം

നിറമറ്റ സ്വപ്നം ഉറയറ്റ മനസിന്‍റെ തേരില്‍ കുതിക്കുന്ന 
നിറമറ്റ സ്വപ്നമേ നീയെനിക്കിന്നുമന്യ

കറയറ്റ സ്നേഹത്തിന്‍ നിറവില്‍ തുളുമ്പുന്ന
ഉയിരറ്റ മൌനമേ നീയെന്‍ ആത്മ മിത്രം

പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന മൌനമാം തേരിലെന്‍
കനവുകള്‍ ഓരോന്നായി ഞാന്‍ പറിച്ചുനട്ടു

വേരറ്റ കനവുകള്‍ തേടിയലയുന്ന കൈവിട്ട
പ്രണയവും പ്രാണനും പറന്നകന്നു

പാറിപ്പറന്നൊടുവിലെന്‍ പ്രാണനും പ്രണയവു
മൊരു ചുംബനത്തിന്‍റെ ദൂരത്തിലൊന്നുചേര്‍ന്നു


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments