ഭ്രാന്തി

ഭ്രാന്തി

Spread the love

ഭ്രാന്തി

ഭ്രാന്തി

നിർവികാരമായ മിഴികളിൽ നോവിന്‍റെ
കൺമഷി പുരട്ടിയവൾ അലയവേ
പാതിരാ തെരുവിലവൾ അവൾക്കായൊരു
കുഞ്ഞു തുണ്ട് കടലാസ് തിരയവേ

പകലിന്‍റെ ചൂടിലവൾ നിന്‍റെ നിറമാർന്ന
മേനിയിൽ ഭ്രമിക്കാതെ ചിരിക്കവേ
ഭ്രാന്തിയെന്നു വിളിച്ചവനെ കൈകാട്ടി വിളിച്ച-
വൾ തന്‍റെ പിച്ചപ്പാത്രമാവനായി നീട്ടവേ

പേ പിടിച്ചൊരു നായ പോലുമവളെ തിരിഞ്ഞു
നോക്കുവാൻ അറച്ചു നിന്നെങ്കിലും
പേ പിടിക്കാത്ത നമ്മിലെ പകൽമാന്യൻ
ഇരുളിലവളെ പച്ചക്ക് പിച്ചി ചീന്തവേ

തെരുവിന്‍റെ നടുവിലായി നീ വെച്ച നിന്‍റെ
ദൈവങ്ങളെന്തേ കണ്ണ് പൊത്താതെ നോക്കി
നിന്നവളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭ്രാന്തിയെന്നു –
റക്കെ അലറിവിളിച്ച് രസിച്ചത്….?


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments