മരണം

മരണം

Spread the love

മരണം

മരണം

മരണം പടിവാതിൽക്കലെത്തി
വരവറിയിക്കാൻ വെളിച്ചം
മറച്ചെന്‍റെ കണ്ണുകളിൽ
ഇരുട്ട് പടർന്നു കയറിയിരുന്നു
തുറന്നിട്ട ജനാലപ്പടിയിൽ എന്നെ
നോക്കിയിരിക്കാറുള്ള കറുത്ത
പല്ലിയെ കാണാനില്ല, ചിലപ്പോൾ
എനിക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ
പോയതാകാം. എന്‍റെ കൈകളിലെ
വിയർപ്പിന്‍റെ ചൂടിൽ നിന്നും
കുതറി മാറാറുള്ള ആ പഴയ മഷി-
പ്പേനയാരോ ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്‍റെ കാൽ-
പ്പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞതാകാം
അപ്പോഴും ആ ചിതലരിച്ച തട്ടിൻ
പുറത്ത് തൂങ്ങിയാടുന്ന ഫാനിന്‍റെ കാറ്റിൽ
ഞാനെഴുതാൻ ബാക്കിവച്ച
പുസ്തകത്താളുകൾ എന്‍റെയൊപ്പം
വരുവാനെന്ന പോലെ അവസാന താൾ
തിരഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു………..


Spread the love

Similar Posts

5 1 vote
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anila Vijayan
Anila Vijayan
May 22, 2021 12:47 am

Awesome