മഴ

മഴ

Spread the love

മഴ

മഴ

കരിനീല വാർമുകിൽ കൊണ്ട്
അഞ്ജനമെഴുതിയവൾ
ഇളം കാറ്റിനാൽ കാർക്കൂന്തൽ
വകഞ്ഞൊതുക്കിയവൾ
പുതുമണ്ണിനെ പുൽകുവാൻ മെല്ലെ
ചാറി തുടങ്ങിയവൾ

വരണ്ട വേനലിന്‍റെ വിയർപ്പു ചാലായി
ഉരുകിയൊലിച്ചവൾ
നനയാൻ മടിച്ച ചേമ്പിലയെ മൗനിയായി
ഇറുകെ പുണർന്നവൾ
വാകച്ചോട്ടിൽ പൂത്ത പ്രണയ നാമ്പുകളെ
ആർദ്രരാക്കിയവൾ

ഉണങ്ങിക്കീറിയ മേടകളിൽ ചളുങ്ങിയ
വറ്റാ കുടങ്ങൾ തീർത്തവൾ
മൗനം മൂടിയ കടത്തിണ്ണകളിൽ തെരുവിന്‍റെ
പട്ടിണിക്കോലങ്ങൾ നിറച്ചവൾ
കുളിക്കടവിൽ അമ്മയുടെ മാറിൽ മയങ്ങിയവളെ
അടർത്തുവാൻ പ്രളയം മെനഞ്ഞവൾ

നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിപ്പൂ, മഴയെന്നോ,
പ്രണയമെന്നോ, ദുരിതമെന്നോ
അതോ വശ്യമായി ചിരിച്ചു വഞ്ചിക്കുവാൻ
വെമ്പുന്ന നിശാ കാമുകിയെന്നോ…?


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments