വാശി

വാശി

Spread the love

വാശി

വാശി

എത്ര പിണങ്ങിയാലും, എത്രനാള്‍
മിണ്ടാതിരിന്നാലും, ചിലരോടൊക്കെ വീണ്ടും
മിണ്ടണോന്നു മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരുപാട്
ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷേ അതിലേറെ വാശിയെ
മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നാം അവരിങ്ങോട്ട്
മിണ്ടാന്‍ കാത്തിരിന്നു ആ വാശി
ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴേക്കും അവര്‍ വെറും
ഓര്‍മ്മകളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും

!!!…വാശി ഉപേക്ഷിക്കൂ ഭാവിയിലെ കുറ്റബോധം ഒഴിവാക്കൂ…!!!


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments