വിരഹം

വിരഹം

Spread the love

വിരഹം

വിരഹം

!!!!…… ആരു നീയോമനെ നറുതേന്‍ തുളുമ്പും മലര്‍വാടിയോ. നിന്റെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരി എന്നെ നിന്നോട് കുടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍, എന്തെ നീയെന്നില്‍നിന്നും അകന്നു  മാറുന്നു . നിന്‍ മനസിന്‍ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ , എന്‍ പാഴ്ജന്മവവും കൊണ്ട്, നിന്റെ വിളിക്കായ് കതോര്തിരിക്കുമ്പോള്‍, മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോള്‍ , പിന്നെയും അതെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയോടെ, എന്നിലേക്ക്‌ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന നിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട്, അര്‍ത്ഥവത്തായ അങ്കച്ചലനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എന്‍റെ മുന്‍പില്‍ ഈ പടിവാതില്‍ വീണ്ടും കൊട്ടിയടക്കുകയാണോ നീ ……!!!! വിരഹം


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments